Museu Egipci de Barcelona,
1998

Museu Egipci de Barcelona - Garcés - de Seta - Bonet
Museu Egipci de Barcelona - Garcés - de Seta - Bonet
Museu Egipci de Barcelona - Garcés - de Seta - Bonet
Museu Egipci de Barcelona - Garcés - de Seta - Bonet
Museu Egipci de Barcelona - Garcés - de Seta - Bonet
Museu Egipci de Barcelona - Garcés - de Seta - Bonet