Ampliació de l’Hotel Opera Garden, Espanya,
2007

Ampliació de l’Hotel Opera Garden - Garcés - de Seta - Bonet
Ampliació de l’Hotel Opera Garden - Garcés - de Seta - Bonet
Ampliació de l’Hotel Opera Garden - Garcés - de Seta - Bonet
Ampliació de l’Hotel Opera Garden - Garcés - de Seta - Bonet
Ampliació de l’Hotel Opera Garden - Garcés - de Seta - Bonet
Ampliació de l’Hotel Opera Garden - Garcés - de Seta - Bonet
Ampliació de l’Hotel Opera Garden - Garcés - de Seta - Bonet
Ampliació de l’Hotel Opera Garden - Garcés - de Seta - Bonet
Ampliació de l’Hotel Opera Garden - Garcés - de Seta - Bonet
Ampliació de l’Hotel Opera Garden - Garcés - de Seta - Bonet
Ampliació de l’Hotel Opera Garden - Garcés - de Seta - Bonet
Ampliació de l’Hotel Opera Garden - Garcés - de Seta - Bonet