Casa a la Selva de Mar, Espanya,
1980

Casa a la Selva de Mar - Garcés - de Seta - Bonet
Casa a la Selva de Mar - Garcés - de Seta - Bonet
Casa a la Selva de Mar - Garcés - de Seta - Bonet
Casa a la Selva de Mar - Garcés - de Seta - Bonet
Casa a la Selva de Mar - Garcés - de Seta - Bonet
Casa a la Selva de Mar - Garcés - de Seta - Bonet
Casa a la Selva de Mar - Garcés - de Seta - Bonet
Casa a la Selva de Mar - Garcés - de Seta - Bonet
Casa a la Selva de Mar - Garcés - de Seta - Bonet
Casa a la Selva de Mar - Garcés - de Seta - Bonet
Casa a la Selva de Mar - Garcés - de Seta - Bonet
Casa a la Selva de Mar - Garcés - de Seta - Bonet
Casa a la Selva de Mar - Garcés - de Seta - Bonet
Casa a la Selva de Mar - Garcés - de Seta - Bonet