Casa Furriols, Espanya,
1983

Casa Furriols - Garcés - de Seta - Bonet
Casa Furriols - Garcés - de Seta - Bonet
Casa Furriols - Garcés - de Seta - Bonet
Casa Furriols - Garcés - de Seta - Bonet
Casa Furriols - Garcés - de Seta - Bonet
Casa Furriols - Garcés - de Seta - Bonet