Pavelló Olímpic de la Vall d’Hebron, Espanya,
1989

Pavelló Olímpic de la Vall d’Hebron - Garcés - de Seta - Bonet
Pavelló Olímpic de la Vall d’Hebron - Garcés - de Seta - Bonet
Pavelló Olímpic de la Vall d’Hebron - Garcés - de Seta - Bonet
Pavelló Olímpic de la Vall d’Hebron - Garcés - de Seta - Bonet
Pavelló Olímpic de la Vall d’Hebron - Garcés - de Seta - Bonet
Pavelló Olímpic de la Vall d’Hebron - Garcés - de Seta - Bonet
Pavelló Olímpic de la Vall d’Hebron - Garcés - de Seta - Bonet
Pavelló Olímpic de la Vall d’Hebron - Garcés - de Seta - Bonet
Pavelló Olímpic de la Vall d’Hebron - Garcés - de Seta - Bonet
Pavelló Olímpic de la Vall d’Hebron - Garcés - de Seta - Bonet
Pavelló Olímpic de la Vall d’Hebron - Garcés - de Seta - Bonet
Pavelló Olímpic de la Vall d’Hebron - Garcés - de Seta - Bonet
Pavelló Olímpic de la Vall d’Hebron - Garcés - de Seta - Bonet
Pavelló Olímpic de la Vall d’Hebron - Garcés - de Seta - Bonet