Ordenació General del Complex Industrial Resintex, Espanya,
1973

Ordenació General del Complex Industrial Resintex - Garcés - de Seta - Bonet
Ordenació General del Complex Industrial Resintex - Garcés - de Seta - Bonet
Ordenació General del Complex Industrial Resintex - Garcés - de Seta - Bonet
Ordenació General del Complex Industrial Resintex - Garcés - de Seta - Bonet
Ordenació General del Complex Industrial Resintex - Garcés - de Seta - Bonet
Ordenació General del Complex Industrial Resintex - Garcés - de Seta - Bonet
Ordenació General del Complex Industrial Resintex - Garcés - de Seta - Bonet
Ordenació General del Complex Industrial Resintex - Garcés - de Seta - Bonet