Reordenació Plaça Molina, Espanya,
1987

Reordenació Plaça Molina - Garcés - de Seta - Bonet
Reordenació Plaça Molina - Garcés - de Seta - Bonet
Reordenació Plaça Molina - Garcés - de Seta - Bonet
Reordenació Plaça Molina - Garcés - de Seta - Bonet
Reordenació Plaça Molina - Garcés - de Seta - Bonet
Reordenació Plaça Molina - Garcés - de Seta - Bonet