Escola primària Francesc Batallé - Garcés - de Seta - Bonet

Escola primària Francesc Batallé