2009 Casa Sa Riera
2003 Casa Plata
1993 Apartaments a Tamariu