Habitatges a Meyrin, Suïssa,
2014

Habitatges a Meyrin - Garcés - de Seta - Bonet
Habitatges a Meyrin - Garcés - de Seta - Bonet
Habitatges a Meyrin - Garcés - de Seta - Bonet
Habitatges a Meyrin - Garcés - de Seta - Bonet
Habitatges a Meyrin - Garcés - de Seta - Bonet
Habitatges a Meyrin - Garcés - de Seta - Bonet
Habitatges a Meyrin - Garcés - de Seta - Bonet
Habitatges a Meyrin - Garcés - de Seta - Bonet
Habitatges a Meyrin - Garcés - de Seta - Bonet
Habitatges a Meyrin - Garcés - de Seta - Bonet