Institut d’Ensenyament Secundari a Roda de Ter, Espanya,
1996

Institut d’Ensenyament Secundari a Roda de Ter - Garcés - de Seta - Bonet
Institut d’Ensenyament Secundari a Roda de Ter - Garcés - de Seta - Bonet
Institut d’Ensenyament Secundari a Roda de Ter - Garcés - de Seta - Bonet
Institut d’Ensenyament Secundari a Roda de Ter - Garcés - de Seta - Bonet
Institut d’Ensenyament Secundari a Roda de Ter - Garcés - de Seta - Bonet
Institut d’Ensenyament Secundari a Roda de Ter - Garcés - de Seta - Bonet
Institut d’Ensenyament Secundari a Roda de Ter - Garcés - de Seta - Bonet
Institut d’Ensenyament Secundari a Roda de Ter - Garcés - de Seta - Bonet