Museu de la Ciència i el Cosmos, Espanya,
1989

Museu de la Ciència i el Cosmos - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència i el Cosmos - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència i el Cosmos - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència i el Cosmos - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència i el Cosmos - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència i el Cosmos - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència i el Cosmos - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència i el Cosmos - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència i el Cosmos - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència i el Cosmos - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència i el Cosmos - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència i el Cosmos - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència i el Cosmos - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència i el Cosmos - Garcés - de Seta - Bonet