Habitatges plurifamiliars a Pi Molist, Espanya,
1978

Habitatges plurifamiliars a Pi Molist - Garcés - de Seta - Bonet
Habitatges plurifamiliars a Pi Molist - Garcés - de Seta - Bonet
Habitatges plurifamiliars a Pi Molist - Garcés - de Seta - Bonet
Habitatges plurifamiliars a Pi Molist - Garcés - de Seta - Bonet
Habitatges plurifamiliars a Pi Molist - Garcés - de Seta - Bonet
Habitatges plurifamiliars a Pi Molist - Garcés - de Seta - Bonet
Habitatges plurifamiliars a Pi Molist - Garcés - de Seta - Bonet
Habitatges plurifamiliars a Pi Molist - Garcés - de Seta - Bonet