Estació Marítima a Siracusa, Itàlia,
2009

Estació Marítima a Siracusa - Garcés - de Seta - Bonet
Estació Marítima a Siracusa - Garcés - de Seta - Bonet
Estació Marítima a Siracusa - Garcés - de Seta - Bonet
Estació Marítima a Siracusa - Garcés - de Seta - Bonet
Estació Marítima a Siracusa - Garcés - de Seta - Bonet
Estació Marítima a Siracusa - Garcés - de Seta - Bonet
Estació Marítima a Siracusa - Garcés - de Seta - Bonet
Estació Marítima a Siracusa - Garcés - de Seta - Bonet