Museu de la Ciència de Barcelona, Espanya,
1979

Museu de la Ciència de Barcelona - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència de Barcelona - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència de Barcelona - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència de Barcelona - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència de Barcelona - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència de Barcelona - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència de Barcelona - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència de Barcelona - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència de Barcelona - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència de Barcelona - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència de Barcelona - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència de Barcelona - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència de Barcelona - Garcés - de Seta - Bonet
Museu de la Ciència de Barcelona - Garcés - de Seta - Bonet