24 Habitatges i locals comercials al Carrer Carders, 1.938.477,00 €,
2001

24 Habitatges i locals comercials al Carrer Carders - Garcés - de Seta - Bonet
24 Habitatges i locals comercials al Carrer Carders - Garcés - de Seta - Bonet
24 Habitatges i locals comercials al Carrer Carders - Garcés - de Seta - Bonet
24 Habitatges i locals comercials al Carrer Carders - Garcés - de Seta - Bonet
24 Habitatges i locals comercials al Carrer Carders - Garcés - de Seta - Bonet
24 Habitatges i locals comercials al Carrer Carders - Garcés - de Seta - Bonet
24 Habitatges i locals comercials al Carrer Carders - Garcés - de Seta - Bonet
24 Habitatges i locals comercials al Carrer Carders - Garcés - de Seta - Bonet
24 Habitatges i locals comercials al Carrer Carders - Garcés - de Seta - Bonet
24 Habitatges i locals comercials al Carrer Carders - Garcés - de Seta - Bonet
24 Habitatges i locals comercials al Carrer Carders - Garcés - de Seta - Bonet
24 Habitatges i locals comercials al Carrer Carders - Garcés - de Seta - Bonet
24 Habitatges i locals comercials al Carrer Carders - Garcés - de Seta - Bonet
24 Habitatges i locals comercials al Carrer Carders - Garcés - de Seta - Bonet