Museu d’Art de Navarra, Espanya,
1986

Museu d’Art de Navarra - Garcés - de Seta - Bonet
Museu d’Art de Navarra - Garcés - de Seta - Bonet
Museu d’Art de Navarra - Garcés - de Seta - Bonet
Museu d’Art de Navarra - Garcés - de Seta - Bonet
Museu d’Art de Navarra - Garcés - de Seta - Bonet
Museu d’Art de Navarra - Garcés - de Seta - Bonet
Museu d’Art de Navarra - Garcés - de Seta - Bonet
Museu d’Art de Navarra - Garcés - de Seta - Bonet
Museu d’Art de Navarra - Garcés - de Seta - Bonet
Museu d’Art de Navarra - Garcés - de Seta - Bonet
Museu d’Art de Navarra - Garcés - de Seta - Bonet
Museu d’Art de Navarra - Garcés - de Seta - Bonet
Museu d’Art de Navarra - Garcés - de Seta - Bonet
Museu d’Art de Navarra - Garcés - de Seta - Bonet
Museu d’Art de Navarra - Garcés - de Seta - Bonet
Museu d’Art de Navarra - Garcés - de Seta - Bonet